stretching and strengthening system
Tirsdag 20 februar 2018

pris hos os

Kontingentet hos Dance All Over - nemt, enkelt og gennemskueligt.

Prisen er kr. 495,- og dækker hele foråret eller efteråret.
Prisen er gældende for deltagelse på ALLE danseformer i Dance All Over.
Du betaler for eet hold og dette giver adgang til ALLE hold!

Unge under 18 år betaler ½ pris.

Kontingent betales 2 gange årligt:
1. halvår = januar til og med juni.
2. halvår = juli til og med december